NEN 3140

Periodieke keuring voor elektrische installaties

In de NEN 3140 norm is vastgelegd dat uw elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen periodiek moeten worden gekeurd en geïnspecteerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Daarnaast kunnen periodieke inspecties ook worden geëist in polisvoorwaarden van gebouw-, bedrijfsschade-, en brandverzekeringen, gebruiksvergunningen en beleidsregels.

U wilt de veiligheid van uw elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele risico’s, zoals elektrocutie en kortsluiting tijdig te voorkomen.

Met de NEN 3140 keuring:

  • Voldoet u aan de Arbowetgeving;
  • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft;
  • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes.

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen. Wel moet de werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Het voldoen aan de NEN 3140 normen is de best mogelijke manier om de relevante wet- en regelgeving na te leven.

Inspectierapport

Na uitvoering van de inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport met ondersteunende foto’s. In het inspectierapport worden de resultaten van de uitgevoerde keuring overzichtelijk weergegeven. Zo weet u exact wat de staat is van uw elektrische installatie, en of er vervolgacties noodzakelijk zijn.

Aanvulling op NEN 3140

De Thermografische inspectie is gericht op het signaleren van brandrisico’s waar de NEN 3140 inspectie meer gericht is op de veiligheid van personen. Daarom voeren wij een Thermografische inspectie bij voorkeur uit in combinatie met een NEN 3140 inspectie.

Bent u op zoek naar een keurmeester voor het keuren van uw elektrische installatie? Neem dan contact op met ABYTEC Keuring & Techniek.

ABYTEC Keuring & Techniek is gecertificeerd voor het keuren van elektrische installaties. Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de elektrotechniek weten wij waar de risico’s zich kunnen bevinden en voeren wij deze keuring vakkundig voor u uit.

Andere inspecties

Abytec elektrotechnische inspecties - NTA 8220, PV inspecties, SCOPE inspecties, NEN3140 - 8
Fouten en defecten in elektrische installaties kunnen leiden tot temperatuur verhogingen in installa …
Zonnepanelen zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Helaas worden ze te vaak ni …

Onze gegevens

Neem contact op

We reageren zo spoedig mogelijk