NTA 8220

Periodieke keuring voor brandveiligheid van elektrische installaties

Fouten en defecten in elektrische installaties kunnen leiden tot temperatuur verhogingen in installatie onderdelen. Het is van belang dergelijke defecten tijdig op te sporen en te verhelpen. Daarnaast kunnen thermografische inspecties ook worden geëist in polisvoorwaarden van gebouw-, bedrijfsschade-, en brandverzekeringen, gebruiksvergunningen en beleidsregels.

U wilt de veiligheid van uw elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige omgeving. Bij een thermografisch onderzoek worden met behulp van een warmtebeeldcamera beelden gemaakt. Deze beelden helpen u om eventuele risico’s zoals stroomuitval, kortsluiting of zelfs brand te voorkomen.

Is een NTA 8220 keuring verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting, maar verzekeraars kunnen de toepassing van de controlemethodiek eisen in een overeenkomst. Bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden van een brandverzekering.

Waar vroeger vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie vanuit een brandverzekering, kan dit nu gaan verschuiven naar een NTA 8220 inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN 3140).

Inspectierapport

Na uitvoering van de inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport met ondersteunende foto’s. In het inspectierapport worden de resultaten van de uitgevoerde keuring overzichtelijk weergegeven. Zo weet u exact wat de staat is van uw elektrische installatie, en of er vervolgacties noodzakelijk zijn.

Aanvulling op NEN 3140

De NTA 8220 inspectie is gericht op het signaleren van brandrisico’s waar de NEN 3140 inspectie meer gericht is op de veiligheid van personen. Daarom voeren wij een NTA 8220 inspectie bij voorkeur uit ter aanvulling van een NEN 3140 inspectie.

Bent u op zoek naar een keurmeester voor het keuren van uw elektrische installatie? Neem dan contact op met ABYTEC Keuring & Techniek.

ABYTEC Keuring & Techniek is gecertificeerd voor het keuren van elektrische installaties. Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de elektrotechniek weten wij waar de risico’s zich kunnen bevinden en voeren wij deze keuring vakkundig voor u uit.

Andere inspecties

Zonnepanelen zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Helaas worden ze te vaak ni …
In de NEN 3140 norm is vastgelegd dat uw elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen …

Onze gegevens

Neem contact op

We reageren zo spoedig mogelijk