PV inspecties

Keuring voor PV installaties

Zonnepanelen zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Helaas worden ze te vaak niet vakkundig aangelegd, met brandgevaar als gevolg. Men lijkt nogal eens te vergeten dat we hier te maken hebben met (kleine) energiecentrales, waar hoge stromen en spanning eerder regel dan uitzondering zijn.

De PV installaties worden dagelijks aan de elementen bloot gesteld. Dit heeft op termijn zeker invloed op uw installatie. Doordat PV installaties vaak niet in het zicht liggen bent u zich hier minder van bewust. Door een PV inspectie uit te laten voeren door een onafhankelijke partij minimaliseert u het risico op kortsluiting, overbelasting of zelfs brand.

Is een PV keuring verplicht?

Het controleren en inspecteren van zonnepanelen is (nog) niet verplicht. U bent zelf vrij om te bepalen of de zonnestroominstallatie geïnspecteerd moet worden of niet, tenzij de verzekeraar of bank het eist. Of het in de toekomst verplicht wordt, is nog niet bekend.

Inspectierapport

Na uitvoering van de inspectie ontvangt u van ons een inspectierapport met ondersteunende foto’s. In het inspectierapport worden de resultaten van de uitgevoerde keuring overzichtelijk weergegeven. Zo weet u exact wat de staat is van uw PV installatie, en of er vervolgacties noodzakelijk zijn.

Bent u op zoek naar een keurmeester voor het keuren van uw PV installatie? Neem dan contact op met ABYTEC Keuring & Techniek.

ABYTEC Keuring & Techniek is gecertificeerd voor het keuren van PV installaties. Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de elektrotechniek weten wij waar de risico’s zich kunnen bevinden en voeren wij de deze keuring vakkundig voor u uit.

Andere inspecties

Abytec elektrotechnische inspecties - NTA 8220, PV inspecties, SCOPE inspecties, NEN3140 - 8
Fouten en defecten in elektrische installaties kunnen leiden tot temperatuur verhogingen in installa …
In de NEN 3140 norm is vastgelegd dat uw elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen …

Onze gegevens

Neem contact op

We reageren zo spoedig mogelijk